תשובה אחת
היו 2 פרקים כאלה. אחד בעונה 2 ואחד בעונה 4 אם אני לא טועה