תשובה אחת
ע"י שפשוף בצמר פלדה (משתמשים לסירים במטבח)
אברהם שרם מומחה סטיפס