2 תשובות
בכל חנות של ספות/כיסאות.
בחנויות כאלה שיש בהם הכול