8 תשובות
דירוג (?)
קארה מדורג
קארה מדורג
קארה מדורג
קוראים לזה "בוב"
קארה מדורג הפוך
קארה מדורג