2 תשובות
בקניון השרון יש יותר חנויות שוות.
קניון השרון