תשובה אחת
כל אחד מגיב בגלל הסיבה שלו, לא חסר אנשים שמגיבים כדי לקבל תגובה בחזרה. יש גם כאלו שמגיבים כי נראה להם טוב לעין. אין קשר בין המינים.