תשובה אחת
ככל הידוע לי זה דבר שעושים אותו פעם אחת בלבד!
לא משנה הטסטים אח"כ...
גולש