5 תשובות
גדול: כפל
קטן: חילוק
גדול פי = כפל X
קטן פי = חילוק:
גדול פי X זה כאילו כפול X וקטן פי X זה כאילו חלקי X
גדול פי זה כפל.
קטן פי זה חילוק.
מקווה שעזרתי:)