תשובה אחת
תשנה את התאריך במחשב שיהיה מעודכן.
אולי תאהב גם את: