3 תשובות
מוצרי חלב רגישים יותר לקלקול. הם עלולים להוות סכנה לבריאות ברגע שמגיע תאריך פקיעת התוקף שלהם, בעיקר כי לא תמיד ניתן לראות או להריח את הרעלנים המתהווים בהם. ההמלצה: גבינות ומוצרים אחרים שלא נפתחו ונמצאים באריזה המקורית עשויים להיות טובים לשימוש כשלושה ימים לאחר המועד שבו פג התוקף, בתנאי שנשמרו בתנאים המומלצים. במקרה של יוגורטים אפשר "למשוך" עוד כמה ימים, אבל בכל מקרה - השתמשו בחושי הטעם והריח. דווקא חלב, העובר פסטור, טעמו עשוי להיות חמוץ לפני שיתקלקל באופן שיסכן אותנו.

לפי מה שכתוב במקרה של יוגורטים אפשר למשוך כמה ימים.
אם לא היה לא טעם דוחה אין מה לדאוג...
אנונימי
אולי כאבי בטן קצת אבל לא משהו ממש רע אל תדאגי