2 תשובות
זה אותו אתר זה פשוט הקיצור שלו
שואל השאלה:
לא נכון