תשובה אחת
כן או שאין לבנאדם שאתה מתקשרת אליו קליטה.