תשובה אחת
מציעה שתשאל פה, בקישור שמצאתי לך.

תלוי מהי העבירה, אם זה פלילי. העונש יכול להיות החל מהחרמת מוצר, ועד מאסר.

עדיף שתשאל עורך דין, פה בקישור: