2 תשובות
לשלוח לו כל מיני דברים בדואר?
חודש בפלאפון לא שופטת אותך אני רק חושבת שזה טיפשי