6 תשובות
שלישי-ערב יום כיפור
רביעי- יום כיפןר
22-23.9
שלישי -ערב יום כיפור (22.9)
רביעי -יום כיפור (23.9)
שלישי ערב כיפור רביעי כיפור הצום נגמר בערב
ערב יום כיפור זה ב-22 ויום כיפור עצמו זה ב-23:)
שלישי ערב כיפור רביעי יום כיפור.