3 תשובות
לרוב יש לך אצל ספקים שונים.
אתה מוזמן לבדוק פה.
תחפש באיביי
תלוי הדגם ובחלק.
תצטרף לקבוצה זו ותכתוב מה צריך. יעזרו לך:
www.facebook.com/groups/mekarerim
באותו הנושא: