2 תשובות
תפני לרופא, אנחנו לא מומחים ולא רופאים בכירים.
זה עניין רציני! תתפלי בזה!
כנראה עוד לא החלמת, אני מניחה שזה ישתפר ואם זה לא אז כדאי שתפני לרופא.
באותו הנושא: