4 תשובות
המורה צריכה לתת לכם נושאים.
אני עשיתי הקשר בין הדימוי העצמי לחרדת בחינות.
שואל השאלה:
המורה לא נו תת לנו בגלל זה אני מחפשת רעיונות
רשימת נושאים לעבודה במדעי החברה

1. הקשר בין מידת הדתיות של המתבגר ובין ידיעותיו בנושא יחסי מין.

2. בחירת מקצועות לימוד בחטיבה העליונה בנים לעומת בנות.

3. ההבדל בין נוער ומבוגרים בדפוסי הערצה לספורטאים.

4. הבדלים בין בנים לבנות בעמדות כלפי עיסוק בספורט.

5. לחץ חברתי כגורם המשפיע על שימוש באלכוהול, הבדל בין בנים לבנות.

6. הקשר בין עמדות חיוביות או שליליות כלפי אלימות לבין התנדבות בחברה הישראלית.

7. הבדלים בידידות האינטימית בגיל ההתבגרות.

8. מערכות יחסים בין המינים בגיל ההתבגרות.

9. הבדלים בתפיסת המגדר בפרסומות בעיתוני נוער לעומת פרסומות בעיתוני נשים.

10. הפרסומת כראי תרבותי.

11. הקולנוע הישראלי כמשקף תרבות.

12. עמדות מתבגרים כלפי סטרי וטיפ ה"פרחה"

13. הקשר בין ותק העולה בארץ לבין זהותו היהודית ישראלית.

14. קשר בין הישגים לימודיים לבין בחירת עיסוקים בשעות הפנאי.

15. הבדלים בין עמדות מתבגרים ומתבגרות לגבי אלימות מילולית.

16. הבדלים בתפיסת מערכות יחסים בין המינים בגיל ההתבגרות בין דתיים וחילוניים.

17. עמדות של בני נוער ביחס לשתיית אלכוהול בגיל ההתבגרות.

18. השוואה בין בנים ובנות ביחס לבחירת מקצוע.

19. הקשר בין הישגים לימודיים להישגים חברתיים בקרב מתבגרים.

20. תדמית הישראלי בעיני הציבור (נשים מול גברים).

21. קורס מדצ"ים בתנועת נוער כטקס התבגרות.

22. להיות מד"צ בתנועת נוער משמעות החברתית למתבגר.

23. הקשר בין מין המתבגר ובין עמדתו כלפי שימוש במחשבים ואינטרנט.

24. הקשר בין ארץ המוצא של המתבגר (ישראל/ארצות הברית/אחר) ובין ערכים ונורמות משמעותיים.

25. הקשר בין סטריאוטיפים ודעות קדומות של המתבגר ובין מידת הידע שלו בנושא מחלת האידס.

26. עמדות בקרב צעירים ומבוגרים כלפי שילובם של חולי אידס בחברה.

27. עמדות בקרב צעירים ומבוגרים בנושא חופש הביטוי באירועים אקטואליים.

28. עמדות בני נוער ומבוגרים כלפי תופעת הירידה מהארץ.
29. תפיסת השלום והדמוקרטיה בעיני נוער ערבי ונוער יהודי.
30. המדריך בתנועת הנוער כסוכן חברות בקרב חניכיו.
31. עמדות בני נוער (בנים לעומת בנות) ביחס לערכים דמוקרטיים.
32. הבדלים בזהות היהודית של מתבגרים לעומת הוריהם.

33. הקשר בין עישון ההורים ליחס לעישון בקרב בני נוער בישראל.

34. תפיסת תפקידה של האישה בקרב במגזר הדתי והמגזר החילוני.

35. עמדות של גברים צעירים ומבוגרים באשר ליציאת נשים לעבודה מחוץ לבית.

36. הקשר בין חלוקת התפקידים בין בני הזוג במשפחה ובין שביעות הרצון מחיי הנישואין.

37. הקשר בין מוצא עדתי ובין העמדה כלפי טיפול בקשיש בבית אבות בישראל בשנת 2001.

38. יחס החברה לזקן בישראל היום.

39. עמדת בנות לעומת בנים לפרידה מחבר בגיל ההתבגרות.

40. בחירת השם הפרטי ומשמעותו בישראל בשנות 2000.

41. תדמית הנער שאינו מתגייס לצה"ל בעיני נוער ישראלי מול נוער עולה.

42. עמדת מתבגרים ומתבגרות בנושר השמנה והרזייה.

43. הקשר בין מוצא עדתי (אשכנזים/ספרדים) לבין דפוסי שמיעת מוסיקה בישראל.

44. הקשר בין מין המתבגר (בן/בת) ובין דפוסי קריאת ספרים ועיתונים.
עיירות פיתוח: מהן ההשפעות הפסיכולוגיות של אדם הגדל והתחנך בעיירת פיתוח לעומת המרכז: תל אביב, רשל"צ וכו'. איזה אדם צפוי שיגדל? מהן השאיפות שלו לעומת אדם הגדל בשכונת בבלי? ואיך ניתן לשנות את המצב וליצור שיוויון?
באותו הנושא: