5 תשובות
כן
מן הסתם
דיברנו על להיות ביחד ואז התנשקנו בפעם הראשונה