2 תשובות
אני קניתי באילת, חוץ מבאילת אני לא מצאתי עוד ואני מגדרה
אני קניתי באיביי