2 תשובות

יש לוודא כי הסיר עבר בדיקה של מכון התקנים.
הבדיקה צריכה להתייחס לדגם הספציפי של הסיר, תעודת הבדיקה צריכה להיות עם תאריך של התקופה האחרונה (שנה עד שנתיים) ולא יותר מ-4 שנים.
לפני השימוש הראשוני בסיר יש להקפיד ולקרוא בעיון את הוראות השימוש של היצרן/ יבואן. בהוראות השימוש יש התייחסות לשימוש נכון בסיר דוגמת זמני בישול.
יש לוודא כי אטם גומי הסיר שלם, ללא סדקים או שברים וכי הוא מונח במקומו כראוי וזאת כדי למנוע דליפת לחלץ.
יש להקפיד במיוחד לא למלא את הסיר בצורה שהמזון יגע במכסה וזאת כדי למנוע סתימה של פתחי יציאת הקיטור.
לאחר תחילת הבישול (כ-5 דקות בערך) יש לוודא כי קיים לחץ בסיר. יש לוודא זאת ע"י הרמת ווסת הלחץ אז שומעים את שחרור לחץ המעיד על כך שהתהליך תקין. במידה ולא שומעים כלום, כנראה שיש סתימה ויש להפסיק את הבישול מיידית ולבדוק אם פתחי השסתומים חופשיים.
בשום פנים ואופן אין לנסות לפתוח את מכסה הסיר בכוח.
לפני פתיחת הסיר יש לוודא את שחרור הלחץ מתוכו ע"י פתיחת ווסת הלחץ בזהירות וקירור הסיר מתחת למי ברז קרים (הלחץ יורד במהירות וניתן לפתוח את הסיר)
בתום הבישול יש לנקות היטב את הסיר ולוודא כי פתחי יציאת הקיטור ווסתי הלחץ לא סתומים וזאת כדי למנוע את פיצוץ הסיר
החלפת החלקים בסיר תעשה אך ורק בחלקים מקוריים של הסיר
לא להרים או להזיז את הסיר בזמן שהוא חם לחכות שיצתנן
זה העצה שלי