תשובה אחת
זו עמותה שעוסקת בהשתלמויות מוכרות לגמול השתלמות, יש מקומות עבודה שייכים להסתדרות או למשל משרד הבריאות שחברים בהם העובדים בעמותה ויוצאים לנופש מוזל תמורת התחייבות לשמיעת הרצאות וסדנאות שהם לקידום המקצועי שלהם וגם בתחום האישי שלהם