תשובה אחת
באמצעות אלכוהול ונייר סופג
אברהם שרם מומחה סטיפס