תשובה אחת
מותר אבל יש כל מיני הלכות בקשר לזה למשל לא לשים אותם בחדר סגור בשבת כי עוברים על ציד. ועוד הרבה. אבל באופן עקרוני למה שיהיה אסור?
ההלכות פסקו אותם חז"ל הראשונים והאחרונים כמובן על סמך התורה שבכתב