2 תשובות
הוספתי קישור.
בהצלחה.
רצוי לטלפן לפי ההגעה לחנות.
אנונימי
יש סניף דואר בקצה רחוב החשמונאים פינת קליבך

יחידת דואר חשמונאים טלפון: פקס:
החשמונאים 88, מיקוד: 6713305 תל אביב-יפו
מספר היכר: 423 סטטוס היחידה: פעיל 03-5610575 03-5610588
מרחב: תל אביב והמרכז
באותו הנושא: