תשובה אחת
חברה של חברה עשתה והיא אמרה שזה מדגדג ולא כואב (:
M.F