14 תשובות
מין הסתם הם באו מהם...
כי הרוסים לא יהודים, הם נוצרים.
והתימנים והאתיופים הם יהודים, אבל לא מקוריים אותנטיים מעם ישראל בתקופת המקרא. הם צאצאים של גויים מומרים שקיבלו עליהם את היהדות בארצם.
אנונימית
^אויש אנונימית מה את מזבלת את עייפה לכי לישון
מחקר גנטי חושף: מוצאם של יהודי אתיופיה ויהודי תימן אינו מעם ישראל ההיסטורי
08/08/2012 בשעה 10:27 | פורסם בהספרייה המדעית | Comments Off on מחקר גנטי חושף: מוצאם של יהודי אתיופיה ויהודי תימן אינו מעם ישראל ההיסטורי
חקר הגנטיקה האנושית רווי בפרשנות מעוותת בגלל אילוצי התקינות הפוליטית. אולם, חובת הדיווח המדעי היא לא לחטוא לאמת, אף שאינה נעימה תמיד לכולם. מחקר שנערך בקרב יוצאי חמש-עשרה קהילות יהודיות ובקרב לא-יהודים משבע קהילות ערביות, חושף ממצאים חדשים ומחזק עוד יותר סברות קודמות. באופן גס, ניתן לחלק את רוב העם היהודי בימינו לשלושה מקורות עדתיים על פי שפתם: הספרדים דוברי לדינו, האשכנזים דוברי יידיש והמזרחים דוברי ערבית. יהודי סוריה ולבנון, אף שהינם דוברי ערבית, נחשבים ליהודים ספרדיים ולא למזרחיים 'מפני שהיה מקובל לחשוב עד כה כי אלה הם צאצאי מהגרים מיהודי טורקיה. ברם, עתה נתברר כי יהודי סוריה, וכנראה גם יהודי לבנון, הם צאצאי יהודים אשכנזיים, לאמיתו של דבר.

כבר לפני שנים רבות התקבלה הסברה כי מוצא יהודי תימן אינו מעם ישראל ההיסטורי. סברה זו התהוותה בעקבות עיון בממצאים ארכיאולוגיים ובטקסטים עתיקים, שאינם מתעדים הגירת מוקדמת של יהודים אל חבל ארץ זה, אך מציינים הופעה פתאומית של קהילה יהודית שם. נתונים היסטוריים מעידים כי בתימן התחולל גיור של שבטים מקומיים, ובמאה ה-3 היתה בין המתגיירים גם משפחה מלכותית. המלכים היהודיים שלטו בתימן ולחמו בפולשים מאתיופיה עד למפלתם הסופית, לפני עלית האסלאם. מאוחר יותר היו היהודים בתימן מיעוט קטן ונרדף בין הרוב המוסלמי, ומיעוט זה שמר על היבדלות מסביבתו ונותר מבודד גם ביחס לשאר היהודים במשך דורות רבים. ממצאי המחקר החדש מחזקים עד מאד סברה זו. התברר כי לעדת יוצאי תימן אין זיקה גנטית לעם ישראל שישב בציון בימי הבית השני. מנגד, ליהודי תימן יש זיקה גנטית מוחלטת לבני השבטים שיושבים בחצי האי ערב בימינו. מקורה הוא בתקופה שקדמה להתגיירות אבותיהם.

מזה שנים רבות ידוע להיסטוריונים כי מוצאם של יהודי אתיופיה אינו מן היהודים שישבו בארץ בתקופת הבית השני. יוצאי אתיופיה הם בני שבט אפריקני קדום שגוירו על ידי יהודים תימנים שהובאו לארצם במאה ה-4, כאשר שלטו האתיופים בתימן. גם ידועה העובדה המדעית לפיה אין שום אפשרות שצאצאים של בני-אדם בהירי עור, כפי שהיו היהודים לפני אלפיים שנה, ישנו את צבעם לכהה מאד כעבור עשרות דורות בלבד של סלקציה טבעית. המחקר הגנטי החדש מאשש באופן מחייב את העובדה הזאת: יהודי אתיופיה הם צאצאי גרים. אין להם זיקה גנטית לעם ישראל ההיסטורי.

למען הסרת הספק, מוטב לציין כי יהודי תימן ויהודי אתיופיה הינם יהודים בדתם ובלאומיותם במידה שווה לשאר כל היהודים, אף שמוצאם אינו מן העם שישב בציון לפני אלפי שנים, אלא משבטים מבודדים שביקשו להתגייר.

מהי המשמעות הפוליטית?

ערביי ארץ-ישראל טוענים כי למדינת היהודים אין זכות קיום, מפני שנכבשה בידי עם שאין לו זיקה היסטורית לאדמותיה. במידה שרוב יהודי ישראל היה ממוצא אתיופי או ממוצא תימני, הצדק היה עימם.

ערביי ארץ-ישראל גם גורסים כי עליתם של יוצאי רוסיה נולדה בחטא מפני שחזותם אינה יהודית, כביכול. מנהיגיהם מרבים לומר שבניגוד גמור לבני חבר העמים, הרי פלשתין הגדולה היא מולדתם היחידה ואין להם מולדת אחרת.

ברם, גם לרוב ערביי ארץ-ישראל אין זיקה היסטורית לאדמותיה. הפלשתינים הינם בני עם צעיר שהתהווה רק בדורות האחרונים. אבותיהם הגיעו לארץ במאה ה-19 מן הטריטוריות השכנות. מיעוט מהם בלבד ישב כאן לפנים. כמו כן, אין תיעוד יוצא דופן של ערבים בהירי שיער וכחולי-עיניים מן המאות הקודמות, ותופעה עכשווית זו היא תוצאה של זיווגים מרצון ובכפייה עם אירופאים, שהינם ודאי חסרי זיקה היסטורית למזרח התיכון.
אנונימית
אנונימית לכי תישני על האף כמה שטויות את מדברת.
ואו באמת לכי תשני על האף, מחר בית הספר יום שני ללימודים! השכילי קצת ותפסיקי להאמין לכל חארטה שמפרסמים לך עם כל הכבוד.
אנונימית
הגנטיקה של יהודי אתיופיה המבוססת על נבדקים רבים מאשר מחקרים אחרים ומביאה בחשבון את גורם הבריה ומוכיחה את מוצאם ההמזרח תיכוני
אנונימי
מחקר גנטי חדש חושף: האשכנזים הם צאצאים של 4 אימהות אירופאיות. המחקר שנערך באונ' בריטית מתיימר להפריך מחקרים קודמים, לפיהם מוצאם של היהודים במזה"ת. החוקרים מצאו כי 80% מהגנום האשכנזי - מקורו באירופה

נשים אירופיות לא יהודיות הן ה"אמהות" של היהודים האשכנזים שחיים היום בעולם - המהווים את רוב יהדות העולם. כך טוען מחקר גנטי חדש, שתוצאותיו פורסמו השבוע בכתב העת הפופולארי Nature Communications. המחקר, שנערך בבריטניה, מתיימר להפריך מחקרים קודמים, שלפיהם מוצאם של היהודים האשכנזים הוא מארבע אמהות שחיו במזרח התיכון וכי מקורה של יהדות אירופה הוא בגולים היהודים שגורשו מארץ ישראל. מנגד, המדענים שהובילו את המחקר טוענים כי מקורה של יהדות אירופה בנשים אירופיות שהתגיירו.

את המחקר החדש הוביל מרטין ריצ'ארדס מאוניברסיטת האדרספילד בבריטניה. תוצאותיו מחזקות את התיאוריה שלפיה מוצאם של יהודי מערב ומרכז אירופה הוא בגיורים המוניים שנמשכו עד המאה הרביעית לספירה. עם זאת, העבודה טרם פורסמה בכתב עת מקצועי, ועד כה היא מעוררת ביקורות חריפות בקרב חוקרים וגנטיקאים.

החוקרים דגמו את רצף המיטוכונדריה המלא של יהודי אירופה, ללא הבחנה בין מזרח ומערב היבשת. בחישובים שביצעו מצאו, כי מקורו של 80% מהגנום המיטוכונדריאלי האשכנזי הוא באירופה. היתר - מקורו במזרח הקרוב (ארצות המזרח התיכון / הלבנט). יודגש, כי המחקר התמקד במקורות הנשיים של היהודים האשכנזים. לפיכך, בעוד שמהצד הזכרי, ייתכן שלאשכנזים יש רכיב מרכזי שמקורו במזרח הקרוב ואולי במזרח אירופה/הקווקז, מקורו של הצד הנקבי הוא ברובו מערב־אירופי, כתבו החוקרים. לטענתם, ממצאים אלה מדגישים את החשיבות שהיתה לנשים מקומיות ולגיור ביצירת הקהילות האשכנזיות. ממצאים אלה, לטענת החוקרים, מהווים צעד חשוב בשרטוט המחודש של ההיסטוריה הגינאולוגית האשכנזית.

החשיבות העיקרית של המחקר החדש היא שלילת אחד מעמודי התווך של תיאוריית הריין, שמספרת לנו שמוצאה של יהדות אירופה הוא בגולים יהודים מגלות רומא, שמעולם לא היתה, אמר להארץ הגנטיקאי הדר ערן אלחייק. אלחייק, חוקר מאוניברסיטת גונס הופקינס בבולטימור בארהב, פרסם בשנה שעברה מחקר שטען כי מוצאם של יהודי אירופה הוא מהכוזרים - אימפריה שהורכבה מעמים שונים (איראנים, טורקים, סלאבים וקווקזים). במחקר הוא תיאר את המרכיב הכוזרי שמצא בדנא של יהודי אירופה. לטענתו, המחקר החדש מציג תיאוריה שמשלימה את התיאוריה הכוזרית ולא מתחרה איתה.

המחקר מצטרף לשורת מחקרים שמנסים בשנים האחרונות להשיב על אחת השאלות המסובכות והטעונות ביותר במדע ובהיסטוריה: מה מקורם של היהודים האשכנזים, המהווים את רוב היהודים החיים היום בעולם. ואולם, שאלה זאת מהווה רק חלק מסוגיה מורכבת יותר: האם קיים "גן יהודי" משותף המחבר בין קהילות יהודיות שונות ברחבי העולם.

המחקרים הגנטיים בנושא שפורסמו בשנים האחרונות מעוררים הדים רבים ברחבי העולם, בשל הרגישות הפוליטית והאידיאולוגית שלהם. כמו כן, חלקם מאשרים את התיאוריה ההיסטורית השנויה במחלוקת אותה ביטא הפרופ' שלמה זנד בספריו, שלפיה לקבוצה המכונה כיום עם יהודי אין מקורות משותפים, וכי היא מורכבת מערב־רב של עמים.
אנונימי
המחקר על יהודי אתיופיה מראה על קירבה רבה מאוד ליהודי תימן ואף לוב שקיימו בעבר קשרים קרובים
אנונימי
תימנייה שלמה ולא אני מלא נראית מתימן אם לזה התכוונת זה ממש לא נכון
כאילו רוסים הם עם עיניים כחולות שיער בלונדיני ועוד בהיר בדרך כלל
ותימנים יהיו שחומים שיער מתולתל בדרך כלל עיניים חומות

בקיצור את מדברת שטויות
קלאודיאנוס-יהודי אתיופיה- שנת 490 לספירה
אנונימי
ההיסטוריון הרומאי לא מתייחס להודו בתואר india אלא לחבש שתושביה דומים במראה פניהם ובשערם להודים indies. בתקופה העתיקה נהגו להיתבלבל בין חבש לבין הודו ולכן החליטו על india חבש וindie הודו בעיברית אינדיה והינדי. הינדי indie זה השם העתיק והמקורי של הודו. והקישור המצורף הוא התאור של היהודים הרבים שישבו בעמק הנילוס באתיופיה במאה ה-5
אנונימי
בתימן גם נמצא כיתוב עתיק על גבי מצבה שמזכיר את 24 משמרות הכוהנים שהיו בבית המקדש
אנונימי
והחבאנים מחצרמוות שבצפון תימן שגילחו את שפם וגידלו שיער ארוך בדיוק כמו בני ישראל הקדומים. ויהודים שמוזכרים בספרד בדיוק באותו זמן שמוזכרים היהודים בחבש
אנונימי