תשובה אחת
לא הם לא רופאים צבאיים אך הם רופאים ששייכים לקופת חולים שעובדת עם הצבא. ייתכן ורוצים אישור של רופא ביחידה שלך או רופא בחר"פ.
רוקיסט מומחה סטיפס