4 תשובות
אם מדובר בבית צמוד קרקע, יכול להיות שהחלקה רשומה בנסח הרישום אבל לא הבית עצמו (אין תאור של הנכס), במידה ומדובר בדירה בבניין אי רישומה בנסח הרישום מעיד על כך שאין רישום של בית משותף ואין לכל דירה "ישות משפטית" משל עצמה. בדירות מקבלן יש לבקש אישור זכויות חברה משכנת ואישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל/ המנהל האזרחי וכדו' (במידה וזו לא קרקע פרטית).
במידה וניתן לרשום את הבניין כבית משותף יש צורך באדריכל/ מודד לביצוע הפעול ובעו"ד לרישום בלשכת רישום המקרקעין.
בברכה,
זעירא אלעד
כלכלן ושמאי מקרקעין
אלעד זעירא
הבנק יעשה בעיות בלתת משכנתא ץ ביחוד בנק דיסקונט.
אנונימי
הרבה לא יסכימו לקנות דירה שלא רשומה בטאבו (אם כי יש כאלה שכן קונים וזה מוריד את המחיר)
אם אתה חושב קדימה אז יהיו כאלה שלא ירצו לקנות דירה שהיא לא בטאבו
עו"ד יכול להסדיר את העניין
ייתכן שעדיין לא נירשמה בטאבו
בודקים בעיריה אם הדירה מוכרת להם
לעניין הרישום בטאבו פנה לעו"ד הוא כבר ייטפל בזה בתנאי שאתה קונה את הדירה
line:445