תשובה אחת
כן.. מספר לוחית הרישוי כתוב במשטרה וכל הפרטים של אותו בעל הרכב ( שם שם משפחה כתובת ועוד.)