תשובה אחת
גרוגרת, בתוכה נמצאים מיתרי הקול
באותו הנושא: