תשובה אחת
או באתר של אקס פקטור, או דרך קהל tv ( אבל אני לא בטוחה אם אקס פקטור עובד איתם אז צריך לבדוק.)