2 תשובות
דינו קנס גבוה שלילה עתידית מאסר או מאסר על תנאי והחרמת הכלי לא יוכל להוציא רשיון כלל עד שלא ירצה השלילה
מאסר בפועל בגין נהיגה בזמן פסילה