תשובה אחת
מיודע: יחיד זכר: le
יחיד נקבה: la
רבים: les


לא מיודע: יחיד זכר: un
יחיד נקבה: une
רבים: des