הכוונה היא לסיפור הבריאה מבראשית פרק א'. בסוף כל יום ה' מביט במעשי בריאתו ורואה כי טוב. יעני הוא מבסוט. ביום שלישי הוא בורא שני דברים: גם את היבשה ואת הים, וגם את הצומח. על שניהם הוא אומר "כי טוב" ולכן אומרים ביום השלישי "פעמים כי טוב".
חוץ מזה, כל מה שעושים ביום שלישי הוא טוב פעמיים. תנסי, תאכלי פעמיים גלידה, אני מתערב שזה יותר טוב מפעם אחת:)
בכל יום בבריאת העולם, נאמר בתורה בספר בראשית, "וירא אלוקים כי טוב". ביום שלישי בלבד אלוקים אמר פעמיים "כי טוב" על מעשה בריאתו. המושג משמש כביטוי לכך שדברים הנעשים על ידנו ביום שלישי, יהיה להם הצלחה רבה, כי הלא נאמר ביום שלישי פעמיים "כי טוב" ובשאר הימים פעם אחת.
כי הקב"ה לא אמר "כי טוב" על מעשה היום השני.. לכן נאמר פעמיים-למחרת.
ומובא בחז"ל משום, שביום שני-נברא הגיהנום.