תשובה אחת
יש לי בחוברת חזרה לבית ספר תמונה שלזה וקוראים לזה
משולש קטלוגי מפל
באותו הנושא: