4 תשובות
לא מוריד בכלל
כן מאוד זה ממש מגעיל אותי
סליחה אם פגעתי
לדעתי זה דוחה ולא נעים למגע
אבל זה אולי רק אני חושב
זה ממש מוריד לי מבנות אם הן לא חלקות