תשובה אחת
גם אני מתבייש לאכול ליד אחרים
באותו הנושא: