3 תשובות
זה ישלח לך הודעה שהוא ראה את ההודעה.
יש התראה כזאת שכתוב... ראה את התמונה
והפרופיל משתמש שלו נהיה בהיר מכהה
בשביל לראות עם הוא ראה את השיחה את צריכה להיכנס לשיחה ובעיגול עם התמונה שלו שזה בעצם הפרופיל שלו את תראי וי קטן בצבע ירוק זה אומר שהוא ראה

מקווה שעזרתי