4 תשובות
רצון עז ויצרי.
דחף ורצון.
דחף מיני
משיכה למשהו, חשק