2 תשובות
שם, כתובת, מספר רחוב, מספר בית ומיקוד.
שם פרטי + שם משפחה של הנמען
עיר
כתובת + מספר בית
מיקוד
באותו הנושא: