2 תשובות
אני בת ואני חושבת שאופי טוב זה הכי חשוב
אופי ואני אחד שאוהב שהיא תדבר הרבה אבל הרבה ותהיה שקטה ליד אנשים