12 תשובות
לישראל XD
סין או תילנד
קליפורניה
ניו זילנד
אירלנד
דרום אממריקה
בורה בורה
ניו יורק
אנונימי
ארהב