5 תשובות
אתה חייב להיות מעל גיל 14, 501 פרחים פלוס, ודירוג אמינות מושלם
דירוג מושלם
500 ומעלה פרחים
שואל השאלה:
501 פרחים לפחות, דירוג אמינות מושלם
אנונימי
דירוג אמינום מושלם - לפחות 90%
ומעל 501 פרחים
דירוג אמינות מושלם של 90% ומעלה ו501 פרחים