4 תשובות
גם נערים.
יכולים להיות נערים
נאמני סטיפס צריכים להיות 17+ זה הכל.
נאמני נוער 14+.
יש גם נאמנים נערים
יש את נאמני סטיפס שהם בגיל 18+
ויש את נאמני נוער שהם עד גיל 18