4 תשובות
הולכת למשפחה שלי ומקללת אותו
מקללת אבל לא בפומבי ולא לידו. ולפעמים אני יכולה להשתגע ולבכות מעצבים
תילוי אם הוא מעצבן אותי קליל אני יכול רחל אליו הוא לקלל יותר לרחל ואם הוא משש מעצבן אותי אני מקלל וצורח תשנמה שלי עליו צועק עליו אנחנו אנשים רעים חח
תלוי. מסביב למשפחה שלי אני אומרת להם ואם זה מישהו מבחוץ אז אני שותקת