10 תשובות
כולם בעלי חיים.
שואל השאלה:
לא
מבחינה מדעית
אנונימית
חיות, יונקים..
שלפיל אין כנפים ולעטלף יש וזברה אין כי יש לה פסים וכלב ים הוא כלב של ים ופיל הוא גדול
אנונימי
שואל השאלה:
ויש לי אותיות
צ, נ, פ, א, ס, ת, ק, ו, מ, י
אנונימית
שבשאלה הזאת שלך הכללת את כל החיות האלו
אנונימית
הם יונקים?
יונקים
שואל השאלה:
כן יונקים
תודה רבה
אנונימית