תשובה אחת
http://www.akhlah.com/aleph_bet/hebrew_worksheets/crayons_worksheet.php
שירה
באותו הנושא: