2 תשובות
החבר שלך החליף מספר טלפון.
הקו מנותק. החליף מספר.
רפאל
באותו הנושא: