6 תשובות
2:00 am
2 PM לא? או שאני מתבלבלת וזה AM
מ-12:00 עד 23:59 זה עם PM.
מ-00:00 עד 11:59 זה עם AM.

לדוגמא:
10:00am (עשר בבוקר)
17:00pm (חמש בצהריים)
am זה בוקר ו- pm זה צהריים, אז 2 בלילה זה 2:00 am
AM= מ-12 בלילה עד 12 בבוקר.
PM= מ-12 בבוקר עד 12 בלילה.

2 AM.